17 jan. 2017

Den finlandssvenska läsutmaningen

Det här är den finlandssvenska läsutmaningen. Den är mycket enkel. Du deltar genom att dela den här artikeln och läsa månadens bok.
Använd #fisvläsutmaningen2017 på sociala medier.
Kolla här vad det handlar om>>>>>


6 sep. 2016

ABC-tuppen 2016

FinRA överräcker ABC-tuppen till den romske skol­assis­tenten Leonard Stenroos.

 

Han har i tjugo år arbetat i Samppalinnaskolan i Åbo. Han har med fram­gång stött romska elever i deras skol­gång och är en upp­skattad minoritets­representant.

Läs mer>>>>>>
och på Åbo stas sidor>>>>
Tidigare pristagare>>>>>>

27 feb. 2016


Den 3:e Östersjökonferensen om läsning − den 17:e Nordiska lässtämman

3rd Baltic Sea – 17th Nordic Literacy Conference

14−16 augusti 2016 i Åbo

Making meaning - literacy in action


Här kan du läsa vad FinRAs ordförande berättar om konferensen>>>>>>
Så här skrev ÅU>>>>>>>

och det här tycker man i Danmark>>>>>>

De svenska PRESENTATIONERNA hittar du här!
och de finska>>>>och engelska>>>>>
   

Tidigt stöd i Finland


I Finland sätts specialundervisning in tidigt, redan i första klass. Tanken är att stödet ska vara förebyggande och att elever med svårigheter eller som utvecklas långsammare inte ska halka efter skriver Malin Byström Sjödin i Skolvärlden, Stockholm.

21 apr. 2015

Gabriel Heller Sahlgren: Finlands Pisa-framgångar har tolkats fel >>>>>>


Falska samband. Den finländska skolans framgång är inte frukten av politiska ­reformer. I stället är det specifika, sociokulturella skäl och snabb ­samhällsutveckling ­under efterkrigstiden som förklarar de goda resultaten. Sentida skolpolitik har tvärtom lett till försämringar, skriver forskaren Gabriel Heller Sahlgren.
Läs mer>>>>

10 mars 2015

Vad gör ett läsombud?

Ett läsombud hjälper personer som inte kan läsa eller som har svårt att läsa själva. Det kan gälla till exempel personer med utvecklingsstörning, personer med minnessjukdomar eller mycket gamla människor som inte längre orkar läsa själva. Läsombudet gör böcker, tidningar och information tillgängliga för människor som kanske annars skulle leva helt utan dem. Här får du veta mer>>>>>
Och här kan du läsa hur hon känner det efter 2/3 av tiden>>>>>>

27 feb. 2015

Lily besökte bergets topp

Jag har klivit upp på bergets topp. Jag har anträtt helig mark. Jag har sett ljuset. Jag har besökt Finland, skriver C-E Rusk i Läraren. Han skriver inte om sig själv. Han berättar om en PISA-turist.

Lily Eskelsen Garcia, USA, har besökt Finland och skrivit ett entusiastiskt blogginlägg. Det följs av en livlig diskussion.

Här kan du ta del av bloggen och diskussionen>>>>>

19 feb. 2015

Därför är finländska skolor bättre än amerikanska

Den finländska skolan, som hyllats i internationella jämförelser, får igen beröm. Den här gången handlar det om den amerikanska webbsajten Vox, som listade nio orsaker till varför den finländska skolan är bättre än den amerikanska.>>>>>

8 feb. 2015

Schleicher avlivar sju myter om skolan

Det handlar inte om pengar, små klasser, talang eller en vidare läroplan. Andreas Schleicher, ansvarig för Pisa på OECD, avlivar sju myter om framgångsrika skolsystem
Kolla vilka>>>>>

18 nov. 2014

50 års läsforskning


50 år av läsforskning och läsundervisning med anknytning till SCIRA

av FD Ulla-Britt Persson i Linköping
 
"I denna artikel gör jag en högst personlig sammanställning av läsforskning och läsundervisning i Sverige, dels så som jag själv har upplevt dem, dels så som de beskrivs och diskuteras i tidskriften Läsning och dess föregångare Skandinavisk Tidskrift för Läspedagoger."
 
Artikeln ger en ledig och innehållsrik översikt av läsforskningens utveckling i Sverige med nordiska anknytningar. Den saknar sitt motstycke i branschen.

Kolla upp den här>>>>

13 nov. 2014

200 år läroplikt i Danmark

Vem ska beskriva hur synen på LÄSNING utvecklats under 200 år?

Svar: Mogens Jansen

I filmsnutten sammanfattar pionjären och läsforskaren Mogens Jansen hur vi sett på läsningen under två sekler.

Kolla på Youtube!
Vill du läsa mer kan du läsa en tvådelad berättelse som Mogens Jensen skrivit:
del 1 >>>>>
del 2 >>>>>


4 okt. 2014

SCIRA 50 årSCIRA firar 50-års jubileum 2014!

Utbildningskonferens - LÄSNING, LÄSUNDERVISNING, LÄSFORSKNING
LINKÖPING 11 oktober 2014

Föreläsare: Tarja Alatalo, Ulla-Britt Persson, Ann-Sofie Selin, Catharina Tjernberg

Jubileumsseminariet blev en stor framgång.
Pettson och Findus skapare, Sven Nordqvist, mottog SCIRAs hedersdiplom.

Här hittar du ett kort referat>>>>

Ordf. U-B Persson tillsammans med alla som fick diplom: Sven Nordqvist, Catharina Tjernberg och Tarja Alatalo.


 

25 sep. 2014

ELINET-seminarium 5 nov i Helsingfors

ÖPPNINGSSEMINARIUM FÖR ETT FINLÄNDSKT LÄSNÄTVERK

Läscentrum, Jyväskylä universitet och FinRA ordnade ett seminarium med syftet att skapa ett finländskt nätverk för att främja läskunnigheten. Vi ingår i ett omfattande EU-projekt, European Literacy Policy Network (ELINET), vars syfte är att utveckla och sprida framgångsrik läsfärdighetspraxis i Europa.
Som en del i det internationella arbetet vill vi skapa ett eget finländskt nätverk, vars verksamhetsformer och mål diskuterades på seminariet.

Klicka på länken så hittar du rubrikerna på presentationerna>>> sedan kan du klicka vidare till presentationerna.

Läsambassaden har öppnat!

Läsambassadören
Den finlandssvenska läsambassadören har inlett sin verksamhet och satt upp nätsida och blogg.

Kolla in vad Katarina von Numers-Ekman grejar med! Webbsidan får hela tiden nya intressanta tips för lärare och andra som vill främja läsning.