12 sep. 2017

Pristagaren talar ut

Läsambassadören oroar sig - barns läskunskaper är en demokratifråga. >>>>>

6 sep. 2017

ABC-tuppen 2017


Läraren och författaren Katarina von Numers-Ekman erhåller diplomet som erkänsla för hennes arbete för elevernas läsmotivation och för handledning och inspiration av lärarna och deras kunnande, för en guldgruva till webbsida samt för hennes personliga modell som författare.

Katarina mottar priset i samband med en föreläsning som hon håller för elever och kolleger i Mattlidens skola med rubriken "En god läsare för hundra år sedan skulle nästan vara analfabet i dag”.

Katarina von Numers-Ekman är filosofie magister i nordisk litteratur och modersmålslärare vid Mattlidens gymnasium. Hon är också kolumnist för KSF Media. Hon har nyligen avslutat sin roll som finlandssvensk läsambassadör under tiden 2014–2017.

Om sitt eget skrivande säger Katarina: ”Jag har sysslat länge med skrivande och gått många skrivarkurser och också skrivit i olika genrer. Att jag sedan kommit att skriva mest för barn har att göra med att jag fick egna och genom dem steg in på nytt i barnlitteraturens fantastiska värld. Jag testar ofta texter på mina tre barn och får värdefull respons av dem.”

Katarina har fått pris förut. Hennes bok Konrad och Kornelia nominerades till Finlandia Junior-priset 2010 och fick andra pris i Schildts barnbokstävling 2009–2010. Hon erhöll första pris i Solveig von Schoultz-tävlingen 2008. Konrad och Kornelia finns också översatt till finska.

HBL 8.9.2017:
 Hur skapar vi goda läsare i Svenskfinland?
Slutrapporten från projektet Den finlandssvenska läsambassadören är klar!

4 juni 2017

                            Kolla vårt

Pedagogiska Café


 den 31 augusti 2017 kl 13.30–15.30 på Ilpoisten koulu

med presentationer och diskussioner

Engaging ALL readers in meaningful learning
Victoria J. Risko, Vanderbilt University, Tennessee
Här kan du se hennes presentation>>>>>
 
What may go wrong in grades 1 and 2? Are there early pedagogical measures with
long-lasting help?
Mikä voi mennä vikaan 1. ja 2. luokalla? Entä onko varhaisella pedagogisella avulla
pitkäaikaisia vaikutuksia?
Pekka Niemi, Åbo universitet och Centrum för inlärningsforskning
Presentationen på finska – Slides in English>>>>>>
Salla Sissonen intervjuade föreläsarna>>>>>
Läs mer>>>>          
Vill Du att FinRA ordnar ett pedagogiskt café på Din skola? Ta kontakt!

15 maj 2017

LÄSNINGSINSPIRATION i Hangö

Kursen inleds tisdagen 6/6 2017 med ett seminarium där läsambassadörerna från Sverige och Finland medverkar.
Dagen avslutas med en middag till visor med Pigge och Ika.
Följande dag 7/6 arrangeras en kursintroduktion med läsinspiratören Agneta Möller-Salmela.
Bli en bättre läsvägledare!
Här får du veta mer >>>>>>>

2 mars 2017

Skaffa en ny FinRA-medlem! 

FinRAs styrelse betalar 10 euro till UNICEF för varje ny medlem.

17 jan. 2017

Den finlandssvenska läsutmaningen

Det här är den finlandssvenska läsutmaningen. Den är mycket enkel. Du deltar genom att dela den här artikeln och läsa månadens bok.
Använd #fisvläsutmaningen2017 på sociala medier.
Kolla här vad det handlar om>>>>>


6 sep. 2016

ABC-tuppen 2016

FinRA överräcker ABC-tuppen till den romske skol­assis­tenten Leonard Stenroos.

 

Han har i tjugo år arbetat i Samppalinnaskolan i Åbo. Han har med fram­gång stött romska elever i deras skol­gång och är en upp­skattad minoritets­representant.

Läs mer>>>>>>
och på Åbo stas sidor>>>>
Tidigare pristagare>>>>>>

27 feb. 2016


Den 3:e Östersjökonferensen om läsning − den 17:e Nordiska lässtämman

3rd Baltic Sea – 17th Nordic Literacy Conference

14−16 augusti 2016 i Åbo

Making meaning - literacy in action


Här kan du läsa vad FinRAs ordförande berättar om konferensen>>>>>>
Så här skrev ÅU>>>>>>>

och det här tycker man i Danmark>>>>>>

De svenska PRESENTATIONERNA hittar du här!
och de finska>>>>och engelska>>>>>
   

Tidigt stöd i Finland


I Finland sätts specialundervisning in tidigt, redan i första klass. Tanken är att stödet ska vara förebyggande och att elever med svårigheter eller som utvecklas långsammare inte ska halka efter skriver Malin Byström Sjödin i Skolvärlden, Stockholm.

21 apr. 2015

Gabriel Heller Sahlgren: Finlands Pisa-framgångar har tolkats fel >>>>>>


Falska samband. Den finländska skolans framgång är inte frukten av politiska ­reformer. I stället är det specifika, sociokulturella skäl och snabb ­samhällsutveckling ­under efterkrigstiden som förklarar de goda resultaten. Sentida skolpolitik har tvärtom lett till försämringar, skriver forskaren Gabriel Heller Sahlgren.
Läs mer>>>>

10 mars 2015

Vad gör ett läsombud?

Ett läsombud hjälper personer som inte kan läsa eller som har svårt att läsa själva. Det kan gälla till exempel personer med utvecklingsstörning, personer med minnessjukdomar eller mycket gamla människor som inte längre orkar läsa själva. Läsombudet gör böcker, tidningar och information tillgängliga för människor som kanske annars skulle leva helt utan dem. Här får du veta mer>>>>>
Och här kan du läsa hur hon känner det efter 2/3 av tiden>>>>>>